Мимнерм, Фрагмент 1 (вариант 2)

МИМНЕРМ

Фрагмент 1

Превод: Колектив Res Metrica, 2008

 

Радост какво е, какво е животът без златна Киприда?

     жив да не съм, ако спрат някога да ме влекат

нежност потайна и дарове медени в сладка постеля –

     на младините цветът толкова буди копнеж

вред у мъже и жени! Връхлети ли ги мъчната старост,

     прави тя всеки човек грозен, и жалък, и слаб.

Вечно човъркат ума му безкрайни човешки тревоги,

     слънцето види ли той, радост не сгрява го пак.

Той е немил за момчетата и е презрян от жените –

     толкова тежка за нас бог старостта е създал.