Нова публикация по "Тезей" в "Литературен клуб"

Продължава представянето на проекта "Тезей" във виртуалната библиотека "Литературен клуб"<. От 24 май 2008 г. там е поместен преводът на Александър Балабанов на трагедията "Електра"< на Софокъл (електронна обработка за проект "Тезей": Анета Димитрова).

Лит. клуб

Може би аз не следя достатъчно отблизо, но виртуалната библиотека в Литературен клуб допълва ли тази тук на сайта? Май няма директна връзка между двете...

Лит. клуб

Много умен и уместен въпрос, особено след като отдавна не е имало "Тезей"-публикации в Литературен клуб: по принцип нямаше идея за взаимно допълване изобщо, а по-скоро за пренасяне на едно "рафтче" от нашата библиотека в тяхната, но май наистина е добре това да се каталогизира по-добре, както и да се поразровим какви други материали - и преводи, и анализи, - свързани с античното, има там!

Лит. клуб

 Да, и на мен ми се струва, че не би било прекалено трудно да се направи линк от този сайт към текстовете в Лит.клуб - т.е. заглавията да фигурират и в каталога тук, където нормално човек ще ги потърси най-напред.

Каталог

Да, Електра, трагедията, покрай която се завърза тази много полезна малка дискусия, вече е включена в Каталога, дори са качени списъкът на действащите лица и началото на текста, а след това читателите са поканени да прочетат целия превод в "Литературен клуб", където той е публикуван през месец май мин. год. Добавянето на списъка с имената на персонажите ще помогне обаче и тези текстове, които са качени другаде, да участват поне частично в проучването на принципите (и фактите) при предаване на старогръцките имена на български - една от основните (и най-оплетени) изследователски пътеки за "Тезей" в Лабиринта на преводната рецепция.