Предстоящи публикации

Тук ви предлагаме списък на текстовете, които вече са електронно обработени и предстои да бъдат качени на сайта. Предлагаме ви и кратки цитати от началото на всеки текст, за да предизвикаме по-голям интерес към отделните "пътеки" в своеобразния лабиринт, оформян от публикуваните тук преводи и изследвания върху тях. Затова, ако някой превод от тези на "входа" на лабиринта (т.е. в списъка, който следва) ви привлече особено силно и бихте желали да го прочетете по-скоро в цялост, пишете ни! Списъкът все още е непълен, но ще бъде редовно актуализиран.

"Тезей"

 

АРИСТОФАН, ЛИЗИСТРАТА. Превод: Александър Ничев:

Защото ний, жените, съберем ли се – / спартанки, беотийки и атùнянки, – / със общи сили ще избавим Гърция.