Летопис на ФКНФ

Наскоро излезе "Летописна книга на Факултета по класически и нови филологии (1888-1965)" на проф. Димитър Веселинов (С., УИ "Св. Климент Охридски", 2008, 207 c., ISBN: 978-954-07-2734-9). С оглед на проследяването на преводната рецепция на античната литература в България, изданието предлага добри ориентири за това, какво място е заемало античното наследство сред изследователската, преподавателската и преводаческата дейност на академичната филологическа общност през посочения период (а към същия период принадлежи и основното количество обработени до момента в рамките на "Тезей" преводи).