"Тезей" в НБУ на 31 март 2009 г.

На 31 март 2009 г. от 18 ч., в зала 706 (ІІ корпус) на Нов български университет проектът "Тезей" ще бъде представен в рамките на семинара Societas Classica et Indo-Europea (водещ: проф. Петър Димитров). Надяваме се да се получи разговор както върху принципите на създаване и ползване на подобни електронни библиотеки, така и върху някои подходи при превод от старогръцки, затова и темата на сбирката е: "Намерени в превода". Заповядайте!