Гавриил Кръстевич


КСЕНОФОНТ

 

Из ВЪЗПОМИНАНИЯ

 

Превод: Гавриил Кръстевич, 1837

 

Митос Продиков заради Ираклеевата младост

(от Елинският език из 2-та книга на Ксенофонтовите Възпоминания)