Новини

 През 2013 г. проектът "Тезей" отново се развива с помощта на НИС към СУ (договор 169/2013). Следете новите публикации и очаквайте обобщение на новите аспекти от работата ни!

Екипът на "Тезей"

В рамките на научната конференция в памет на проф. Димитър Бояджиев "Musarum semper amator", проведена в СУ на 13 и 14 ноември 2009 г., бе представено първото книжно помагало по транскрибиране, изработено от проектния екип на "Тезей". То е озаглавено "ЛАБИРИНТ: въведение в транскрибирането на старогръцките имена на български език с приложени образци" и съдържа увод, теоретична част и речников дял, който обхваща 120 примера на старогръцки лични и географски имена. Всяко име е дадено първо на български в препоръчваната от авторите на помагалото форма, после - на старогръцки, латински, английски, немски, френски и руски език, като много имена са снабдени и с допълнителни бележки. В концепцията за помагалото са отразени някои резултати от дискусиите по време на Кръглата маса, проведена на 10 юли 2009 г., цялото съдържание на първото книжно издание ще бъде постепенно качено и тук, на сайта, а по-нататъшната работа в рамките на проекта е насочена към такова многоезично разработване и на електронния речник, за да бъде той по-полезен и на изследващите античността посредством текстове на съвременни чужди езици, или пък превеждащи от тези езици.

При желание да получите екземпляр от книжното издание, моля, пишете ни на адрес:

theseus_bulgaricus@abv.bg<

На 23-24 октомври 2009 г. в Пловдив се проведе организираната много добре от Филологическия факултет на ПУ работна среща "Информационните технологии в хуманитаристиката. Създатели и потребители на електронни ресурси". На нея проектът "Тезей" бе представен от Невена Панова ("В реалния и виртуален лабиринт на транскрипциите на старогръцките имена на български") и Доротея Табакова ("Виртуални места за дебат по проблемите на превода от класически езици"). От Йоана Сиракова и Димитър Илиев бяха представени и другите дигитални проекти на Катедрата по класическа филология в СУ, съответно "Ромулус Булгарикус" и "Теламон". На срещата като цяло бяха дискутирани разнообразни, и по-теоретични, и по-технически аспекти на създаването и функционирането на различни електронни ресурси в българската хуманитарна среда, а заключенията, дори и невинаги сигурни и категорични, се надяваме, ще бъдат от полза за по-нататъшното разработването и на Тезеевия лабиринт.

Пълна програма на работната среща вж. ТУК<

 

10 юли 2009, Заседателна зала 1 на СУ:

15-18 ч. - Кръгла маса "В лабиринта на транскрипциите" -

една инициатива на "Тезей", реализирана с подкрепата на УФНИ -

дискусия по основните проблемни полета при превод от антични езици и особено при предаването на антични имена и реалии на български, с участието на проектния екип, представители на Катедрата по класическа филология и други хуманитарни области, преводачи.

18.30 ч. - премиера на колекция "Архетип" (вж. Новини), с участието на Мирена Славова, Елия Маринова, Дарин Тенев, Румен Баросов (издател), преводачите

ОЧАКВАМЕ ВИ В ЛАБИРИНТА!
 

Вече е факт последният седми том от Колекция Архетип (изд. Фондация за българска литература, с подкрепата на Програма Култура (2007-2013): "Успоредни животописи" на Плутарх. Изданието включва двойките биографии на Тезей (прев. Невена Панова) и Ромул (прев. Доротея Табакова); Перикъл и Фабий Максим; Алкивиад и Гай Марций Кориолан (прев. Драгомира Вълчева); Демостен и Цицерон (прев. Невена Панова); редактор - Мирена Славова (ISBN: 978-954-677-055-4, с. 342, цена 13 лв.).

Византийският епос "Дигенис Акритас" също вече е част от Колекция Архетип (изд. Фондация за българска литература, 2008, с подкрепата на Програма Култура (2007-2013), прев. Борис Вунчев, ред. Драгомира Вълчева, Мирена Славова, худ. ред. Тамара Кръстева, Елени Церовска, ISBN 978-954-677-049-3, 173 с., цена 8 лв.

 

Вече разполагаме и с първия български превод на Изократовите "Речи" (отново в рамките на Колекция Архетип, изд. Фондация за българска литература, 2008, с подкрепата на Програма Култура (2007-2013), преводачи са Виолета Герджикова и Николай Шаранков, редактор - Мирена Славова (ISBN 978-954-677-052-3, 487 с., цена 19, 99 лв.).