Херодотов фрагмент

ХЕРОДОТ

Из ИСТОРИЯ (ІV, 110-114)

Превод: Петър Димитров, 1990

За савроматите и амазонките

 

 За савроматите се разправя следното: по времето, когато елините се сражавали с амазонките (скитите наричат амазонките ойорпата; това име на елински език означава „мъжеубийки"; „ойòр"   казват за   „мъж",   а   „пата” значи „убивам") — та тогава се разправя, че елините победили в битката при Термодонт и отплавали, натоварвайки на три кораба амазонките, които успели да пленят. Но когато били вече в открито море, амазонките се нахвърляли върху тях и ги избили до крак. Амазонките не разбирали нищо от кораби, не можели да си служат нито с кормилото, нито е платна, нито с гребла; след като избили мъжете, те се понесли по вълните, носени от вятъра, и достигнали до езерото Меотида при Кремной; Кремной се намира в земята на свободните скити. Там амазонките слезли от корабите и се упътили към заселените земи. Хванали първото изпречило им се хергеле коне и вече на коне се отдали на грабеж из скитската земя. Скитите не могли да схванат каква била работата — не познавали нито езика, нито дрехите, нито племето, чудели се откъде били дошли. Сторило им се, че били мъже на една н съща възраст и влезли в бой с тях, но след битката по телата на убитите, с които се сдобили, раз­брали, че са жени. Тогава се посъветвали и решили повече да не ги убиват по никакъв начин, ами да изпратят срещу тях най-младите си войни, на брой горе-долу колкото били амазонките. Младежите трябвало да се установят на лагер близо до тях и да правят това, което и амазонките щели да направят;  младежите трябвало да им се изплъзват,  без да влизат в бой, а престанели ли да ги преследват – да се връщат и установяват на стан близо до тях. Това решили скитите, понеже искали от тях да им родят деца. Изпратили младежите и те постъпили, както им било заръчано. Амазонките разбрали, че те не били дошли да им сторят зло, и ги оставили на мира; но с всеки изминал ден разстоянието от стан до стана ставало все по-малко. И младежите, както и амазонките не притежавали нищо друго освен оръжия н коне, живеели живот, какъвто и амазонките. прехранвайки се с лов и грабеж. По пладне амазонките правели следното: по една и по две се пръскали, недалеч една от друга, от нуж­да. Скитите се научили за това и започнали и те да правят същото и един взел, че се доближил ло едпа от тях, която се била отделила. Амазонката не го отблъснала и му позволила да я обладае. И понеже не можела да каже с думи (не се разбирали помежду си), с ръка му дала знак да дой­де и на другия ден на същото място и да доведе и друг, обяснявайки му, че и тя щяла да доведе друга. Като се върнал, младежът казал това на останалите, а на другия ден отишъл на мястото, водейки още един, където намерил амазонката да го чака с една друга. Останалите младежи, щом като се научили за това, и те се сближили с останалите амазонки. След тези събития и двете страни смесили лагерите си и заживели заедно, като всеки имал за жена онази, която бил обладал първия път.

Мъжете не успели да научат езика на жените си, но жените разбирали техния...

Херодотов фрагмент - вариант 2

ХЕРОДОТ

Из ИСТОРИЧЕСКИ НОВЕЛИ (ІV, 110-114)

Превод: Доротей Гетов, 1982

Електронна обработка: chitanka.info<, 2008

Амазонките

 

За да могат да се противопоставят успешно на Дарий, скитите се съюзяват със съседните племена, едно от които били савроматите — племе с много войнствени жени, потомки на легендарните амазонки.

Скитите наричат амазонките „ойорпата“ и това име на елински значи „мъжеубийци“, защото скитската дума за „мъж“ е „ойор“, а за „убивам“ — „пата“. Разказват, че след като победили амазонките в битката при Термодонт, елините качили на три кораба всичките амазонки, които успели да заловят живи, и отплували. Но насред морето жените се нахвърлили върху моряците и ги избили до един. Тогава вятърът и вълнението ги понесли, тъй като след избиването на мъжете амазонките не знаели как да боравят с платната, греблата и кормилото. Най-подир стигнали на брега на Меотийското езеро до едно място, именовано Зъберите, в страната на свободните скити. Там амазонките слезли на сушата, упътили се към вътрешността и плячкосали първата конска черда, на която попаднали; яхнали сетне конете и захванали да ограбват земите на скитите.

А скитите не могли да разберат с кого имат работа — не познавали нито езика им, ни облеклото, нито племето и се чудели откъде може да са дошли неприятелите. Мислейки ги за мъже с още ненаболи бради, скитите накрая им дали битка и по телата на убитите в сражението узнали, че са жени. Скитите тогава се посъветвали и решили да не убиват повече от тях, ами да пратят насреща им дружина момци от най-младите, на брой толкова, колкото предполагали, че ще са жените. Те трябвало да разположат своя стан досами техния и да правят тъкмо обратното на онова, което ги виждали, че вършат — настъпели ли амазонките, те трябвало да отстъпят, без да влизат в битка; отдалечели ли се, трябвало да приближат стана си до техния. Скитите намислили тоя план, понеже искали да се сдобият с деца от тях.И тъй, младежите тръгнали да изпълнят поръката. Когато разбрали, че не са дошли за лошо, амазонките ги оставили на спокойствие. Стан до стана се приближавали с всеки изминат ден. И двете страни водели еднакъв живот — и младежите, и амазонките нямали друго имущество освен оръжията и конете, с които ловували или ходели на грабеж.Към пладне амазонките се пръскали на лов поединично или две по две, за удобство доста раздалечени една от друга. Щом усетили това, скитите също взели да правят същото и когато един от тях се примъкнал до една усамотена амазонка, тя не рекла да го отпъди, а му дала да си получи своето. Сетне, понеже не могли да се разберат с думи, жената му обяснила със знаци, че на следния ден иска от него да дойде с другар на това място, тя също щяла да доведе дружка. Момъкът се прибрал и разказал на останалите, а когато на другия ден отишли двама на онова място, заварили и втората амазонка да чака. Щом разбрали другите скити, укротили си и те амазонки от останалите.Събрали се двата стана тогава и заживели заедно, като всеки си взел за жена оная, с която в началото се сношил. Мъжете не могли да научат говора на жените, жените обаче усвоили мъжкия