Уебсайт на проект "Тезей"

ENGLISH VERSION

Основна цел на проекта “Тезей” е създаването на електронен корпус от български преводи на старогръцки произведения, въз основа на който ще бъдат правени съпоставителни изследвания върху състоянието на преводите от старогръцки на български, както и върху рецепцията на старогръцката култура и литература в по-общ план с оглед на възможностите, които предлага за това виртуалното пространство и компютърното обучение.

Първият етап на проекта се състои в дигитализирането на подбрани преводи в приблизителен обем 1000 стандартни страници и анализирането им най-вече с оглед на предаването на старогръцките имена и реалии на български език. Основен метод е съпоставянето на българските варианти на съответните имена и реалии в различни преводи, за да се класифицират принципите, от които са се водили преводачите, а така изработената класификация ще бъде съпоставена със съществуващите норми за транскрипция с цел тяхното актуализиране и уеднаквяване.

Очакваните от този проект резултати не трябва да бъдат разглеждани откъснато от досегашните постижения в областта на дигитализирането на основни работни текстове за класическата филология в България, а дори напротив – надяваме се, че “Тезей” ще заработи като очакваното продължение на проекта “Romulus Bulgaricus”, развиван  от 1997 г. насам. Дигиталният архив "Тезей" ще предлага едно необходимо допълнение при изследването на рецепцията на старогръцката литература в български контекст, което да се ползва от специалистите и по-широката публика успоредно с все по-бързо разрастващата се мрежа от сайтове, които представят подобна проблематика на други езици.

Точно заради търсеното продължение на постигнатото в рамките на "Ромул", този проект е наречен "Тезей" - заради традиционното обвързване на двамата царе, основателя на Рим и обединителя на Атина. Но Тезей е и героят, измъкнал се от лабиринта на Минотавъра - така и ние се надяваме, че нареченият на него проект ще предлага ориентация в лабиринта на българските преводи на старогръцки автори, както и ще упътва бъдещите преводачи към изхода на добрия преводачески подход.

 

Екип на проект "Тезей": Доротея Табакова, Невена Панова, Недялка Георгиева, Николай Шаранков.