Категории

Проект на Катедрата по класическа филология, фокусиран върху електронното представяне на епиграфските паметници на старогръцки от бълраските земи, развиван, заедно с проекта "Тезей", с подкрепата на НИС към СУ от 2007 г.

Катедра по класическа филология - СУ, ФКНФ.

Трисеместриална и петсеместриална магистърска програма към Катедрата по класическа филология.

Сайтът съдържа и раздел "Електронни библиотеки на УБ".