Блага Димитрова
  • Илиада, Първа песен-

    ОМИР

    ИЛИАДА

    Превод: Александър Милев, Блага Димитрова, 1971

    Електронна обработка: Коста Борисов, 2003 (http://bezmonitor.com)