Стефан Захариев
 • Атеней, Македонско пирувание (1870)-

  АТЕНЕЙ

  МАКЕДОНСКО ПИРУВАНИЕ

  Превод: Стефан Захариев, 1870

  Електронна обработка: Драгомира Вълчева, 2009

   

            Из списанията на мъдрецът Атиней, наречени “Дипнософисте”, намира ся един документ, извлечен от едно писмо на някого си Иполита, който му описува пируванието, което направил на приятелите си във времето на сватбата си (бракосъчетанието) един Македонски велмож от цар Александровите военачалници, на име Каран, подир безвременната смърт на Великий Александър Македонский!