Парменид
 • Парменид, За природата-

  ПАРМЕНИД

  ЗА ПРИРОДАТА, фр. 1

  Превод: Колектив Res Metrica, 2010

   

  Тези кобили, които ме носят догдето духът ми
  може да стигне, сега ме проводиха в пътя всеславен
  на божеството, което по всичките крепости води
  вещия мъж. Та по него премъдрите мои кобили
  теглеха мойта кола, а девойки посочваха пътя.                          5
  С писък на сиринкс ехтеше оста между двете главини,
  пламнала, двойно притисната между въртящи се бързо
  две колела – Хелиадите щом ни поведоха с устрем
  към светлината, отметнали рязко свойте воали,
  вече оставили царския дом на богинята Нощна.                        10
  Там на Деня и Нощта се започват пътеките вечни,
  с каменен свод оградени, от двете страни на вратите.
  Те във ефира високо затварят се с порти големи,
  двойния ключ съхранява им многонаказната Дике.
  Нея раздумаха с думи любезни девойките мъдро                       15
  и я склониха гредата кована от портите тежки
  бързо да вдигне; политнаха те и пролука откриха
  двете крила на вратата, с пирони скрепена, да зейнат,
  осите медноковани като завъртяха в леглата.
  После девойките по коловоза подкараха вътре                          20
  право през портите там колесницата с мойте кобили.
  Там ме посрещна богинята блага и мойта десница
  взе във ръка и със думи такива към мен се обърна:
  „Момко, достигнал дотука с безсмъртни колесничари
  с тези кобили, които те носят към мойте чертози,                      25
  поздрав! Не те е проводила лошата участ по пътя,
  който стои настрана от всякакви хорски пътеки,
  а те доведе повеля и правда. Ти трябва да знаеш
  както сърцето спокойно на истината благокръгла,
  тъй и на смъртните всичките мнения непотвърдими.                  30
  Трябва и тях да узнаеш, тъй като всичко мислимо
  нужно е ти да премислиш, като преминеш през него”.