Гавриил Кръстевич
 • Ксенофонт, Митос Продиков (1837)-

  КСЕНОФОНТ

   

  Из ВЪЗПОМИНАНИЯ

   

  Превод: Гавриил Кръстевич, 1837

   

  Митос Продиков заради Ираклеевата младост

  (от Елинският език из 2-та книга на Ксенофонтовите Възпоминания)