Полина Йорданова
 • Менандър, Самоската-

   

   

  МЕНАНДЪР 

  ИЗ САМОСКАТА (1-415)

  Превод: Полина Йорданова, 2013 

   

  Действащи лица:

  ДЕМЕЙ: атински мъж.

  ХРИЗА: свободна жена от о.Самос, която Демей е взел в дома си.

  ПАРМÉНОН:роб в къщата на Демей.

  НИКЕРÁТ: беден съсед на Демей, баща на Плангон

  ГОТВАЧ: прислужник в къщата на Демей.

   

  МОСХИЙ: осиновен син на Демей.

  ПЛАНГОН: дъщеря на Никерат, любима на Мосхий, от когото ражда незаконно дете.

   

  Сцена: Атина; две съседни, но не непосредствено една до друга, къщи.

   
   
  ВТОРО ДЕЙСТВИЕ
   

  ДЕМЕЙ:

  И който - - - - - - - - - [1]
  ако не полудявам - - - - - - -
  аз за добро го взех - - - - - - -
  Защото бързо влязох, постарах се                                                                                5
  за сватбата нещата да подготвя                                                                       
  и щом им казах простичко задачите,
  заръчах на домашните да свършат
  каквото трябва всичко: да изчистят,

  да сготвят, кошницата[2] да приготвят,                                                                          10

  и всичко, туй е ясно, бе готово,
  а в бързането – стана бъркотия.
  Реве, захвърлено в леглото, малкото[3],                                                                       
  а с него заедно онези викат:

  „Брашно! Вода! Зехтин ми дай! И въглища!“ –                                                         15

  и сам като им давах и помагах,
  в килера влязох повече да взема                                             
  и като се зазяпах, не веднага
  оттам излязох. Докато бях вътре                                                                                 
  отгоре слезе някаква жена,                                                                                            20
  отпред пред стаичката на килерчето.
  У нас така е, че пред нея има
  тъкачен стан и там е входа й.
  На Мосхий старата му дойка беше,
  преди слугиня, а сега свободна,                                                                                    25
  и щом видя оставено да плаче
  детенцето, тя, без да подозира,
  че аз съм вътре, мислейки, че може
  спокойно да говори, приближи се
  и тия общи работи му каза:                                                                                           30
  „О златнично детенце! Мама де е?“
  Целуна го и взе да го разнася;
  щом спря да плаче то, сама си рече:
  „Ах, клета аз, та сякаш вчера беше

  как кърмех Мосхий[4] с толкова любов,                                                                        35

  сега пък, щом роди му се на него

  детенце, друга някоя ще го - - - - - - - “

  - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  - - - - - - - - - - - -  на някаква слугинка
  отвънка дето влезе, и й каза:                                                                                         40
  „Глупачке, я вземи измий детенцето!
  Какво, нима на сватбата на татко му
  оставили сте малкото!“ Отвърна тя :
  „Нещастнице, по-тихо! Господарят!“

  „Но как, къде?“ „В килера!“ И престори се:                                                               45

  „Ей, дойке, господарката[5] те вика![6]

  Побързай! Само да не ни е чул!“,
  а другата  си рече „Пуста аз
  и мойта глупост!“ и изчезна някъде.
  А аз излязох, както бях си влязъл,                                                                                50
  съвсем спокоен, сякаш нищичко
  не съм усетил, нито пък съм чул.
  Видях вън самоската Хриза с бебето[7]
  гръдта си да предлага да бозае[8].
  Така че ясно е, че то е нейно                                                                                          55
  пък аз ли съм баща му или пък –
  това не казвам, господа, пред вас,
  което мисля си, а в общи линии
  какво съм подочул ще ви представя,
  изобщо без да се гневя. И тъй                                                                                       60

  познавам, бога ми, момчето[9], то

  било е винаги съвсем порядъчно
  и винаги преди ме е почитало.
  Но ето – щом от тая го научих,
  която дойка беше му изпървом,                                                                                   65
  от мене, сетне, тайно го говореше,
  и после – щом отново се присетя,
  че Хриза го обича и го гледа
  на пук на мен, от себе си излизам!
                                                                                                                                  

  Влизат Парменон и Готвачът с помощниците си, както и робите, натоварени с храна. Демей забелязва, че наближават и се отдръпва за момент, като казва:

   
  Но ето, в точния момент, Парменон                                                                            70
  се връща от пазара. Хайде, трябва
  аз вътре вкъщи да го съпроводя.

  СЦЕНА 2 - Парменон, Готвач

   

  ПАРМЕНОН:

  Ела, готвачо, бога ми! Не зная                                                                                       75
  ножовете защо разнасяш. Всичко
  със приказки ти можеш да накълцаш

  единствено![10] Ей богу, спри се вече!

  ГОТВАЧ:

  Глупак!                                                                                                                               80

  ПАРМЕНОН:

              Кой, аз?

  ГОТВАЧ:

                          Такъв си май! Защо

  се мръщиш, като питам колко маси                                                                           
  предвиждате да се направят, колко
  жени ще има и кога ще бъде
  обядът и дали ще трябва някой                                                                                    85
  да викаме, храната да поднася,
  дали ще е достатъчно посудата                                                                       
  за вас, дали е печката покрита
  и всичко друго има ли?

  ПАРМЕНОН:

                                     Приятелю,
  накълцваш ме надребно, о, и как…                                                                              90

  ГОТВАЧ:

  Пръждосвай се!

  ПАРМЕНОН:

                          Пък ти съвсем изчезвай!

  Но хайде, влезте вътре.
   

  Готвачът и помощниците влизат в къщата. Демей излиза напред.

   

   ДЕМЕЙ:

                                     Ей, Парменон!

   

  ПАРМЕНОН:

  Я, мен ли вика някой?

  ДЕМЕЙ:

                                     Тебе, тебе!

  ПАРМЕНОН:

  О, здрасти, господарю!

  ДЕМЕЙ:

                                     Остави
  дисагите и идвай.

  ПАРМЕНОН:

                                     С Бог напред!                                                                                 95

  ДЕМЕЙ:

  На тоя тука, както ми се струва,
  не му убягва нищо от оченцата:
  ако е някой любопитен, той е![11]
  Но ето, портата затръшна, идва!

  ПАРМЕНОН:

  Готвачът, Хриза, щом поиска нещо,                                                                             100

  му дай! а бабата[12] далеч пазете

  от грънците, за Бога! Господарю,
  кажи ми, що да свърша?

  ДЕМЕЙ:

                          „Що да свърша??“

  При портата ела! Ей, още малко!

  ПАРМЕНОН:

  Но ето де!

  ДЕМЕЙ:

                          Е, слушай ме, Пармèноне:                                                                      105

  Не искам да те бия, казвам, бога ми
  по ред причини.

  ПАРМЕНОН:

                                     Да ме биеш ли?

  Какво съм сторил?

  ДЕМЕЙ:

                                     Заговорничиш,
  усетих, срещу  мене.

  ПАРМЕНОН:

                                     О, Дионисе,

  кълна се, Аполоне, о, аз никога,                                                                                    110
  аз, Зевсе, ти Спасителю, Асклепие…[13]

  ДЕМЕЙ:

  Не се кълни във нищо, спри се. Няма
  добро да си направиш.

  ПАРМЕНОН:

                                     Ако някога…

  ДЕМЕЙ:

  Ей, тука гледай!

  ПАРМЕНОН:

                          Истина говоря!

  ДЕМЕЙ:

  Това дете чие е?

  ПАРМЕНОН:

                          Виж, детенцето…                                                                                       115

  ДЕМЕЙ:

  Коя е майка му?

  ПАРМЕНОН:

                          На Хриза е.

  ДЕМЕЙ:

  Баща му кой е?

  ПАРМЕНОН:

                          Ти си, бога ми![14]

  ДЕМЕЙ:

  Ще си изпатиш! Лъжеш ме:

  ПАРМЕНОН:

                                                 Кой, аз ли?

  ДЕМЕЙ:

  Аз зная точно всичко и ми казаха,
  че Мосхий е баща му, че си знаел,                                                                               120
  и тя сега затуй детето гледа[15]!
   

  ПАРМЕНОН:

  Какво приказваш?

  ДЕМЕЙ:

  Питаш? Отговаряй!
  Чие е?

  ПАРМЕНОН:

              Казах вече! Другото е тайна[16]!

  ДЕМЕЙ:

  Как „тайна“?? (вика към робите си)    

                          Ей, момчета, бича дайте

  за тоя тука, де не ме почита!

  ПАРМЕНОН:

  О, не!

  ДЕМЕЙ:

                          Ще те жигосам, ей, заклевам се!                                                           125

  ПАРМЕНОН:

  Ще ме жигосаш?

  ДЕМЕЙ:

                          Точно тъй!

  ПАРМЕНОН:

                                                 Загинах!
   

  Парменон хуква да бяга към града.

   

  ДЕМЕЙ:

  Къде, негоднико? Хванете го!
  О крепост на земя Кекропова,
  о, етер всеобхватен, о…
                                     Демее,[17]
  какво крещиш? Какво крещиш, безумецо?                                                                130
  Ела на себе си. И дръж се мъжки!
  На тебе нищо Мосхий не е сторил:
  Да, дръзки думи са това, но верни:
  Ако е искал или се е подчинил
  на любовта това да стори, или пък                                                                              135

  ме мрази[18], щеше пак така да мисли

  и щеше с радост да ми навреди.
  Сега пред мен обаче е невинен –
  охотно чу  предложения брак,
  но не, тъй както мислех, от любов                                                                               140
  е бързал, а защото е замислял
  оттук да грабне моята Елена[19].
  Защото за това виновна тя е!
  Навярно, значи, хванала го е
  пиян, когато не е бил на себе си:                                                                                  145
  Тъй често правят младостта и виното,

  щом падне сгоден шанс, вредят на ближния.

  Съвсем невярно ми се струва той
  порядъчен, разумен  с всички други,
  тъй непочтен към мене да е станал,                                                                            150
  дори да беше триж осиновен[20],
  и да не бях го раждал като син.
  Защото не туй гледам, а характера.
  А тя е блудница и напаст – е?
  Демее,  тъй не може. Трябва мъж                                                                                155
  сега да бъдеш! Забрави това,
  спри да обичаш, скрий нещастието
  което стана, заради сина си,
  от къщи изхвърли навън на гаргите
  напред с главата злата Самианка.                                                                                160
  Причина имаш си, понеже взе
  детето. Нищо друго не разкривай,

  хапи език, мълчи – търпи с достойнство.

   

  СЦЕНА 3 – Демей, Готвача

   

  ГОТВАЧА:

  Момче, пред портите ей там ли е
  Парменон? Този тип от мен избяга,                                                                             165
  че даже и въобще не ми помогна.

  ДЕМЕЙ: (към готвача)

  Разкарай се, в средата си на пътя!
   

  Влиза вкъщи.

   

  ГОТВАЧА:

  Херакле! Ей, момче, какво се случи?
  Побъркан старец някакъв ли вътре
  се втурна, някаква беда ли има?                                                                                  170
  Какво ли става? Посейдоне, луд е
  той сякаш – как крещи! Остава само

  там вътре мойте манджички със грънците

  да стори на едно! – Вратата тръшна!
  Дано да се затриеш, ей, Парменоне,                                                                            175

  че ме доведе[21]! Малко ще се дръпна.

   

  Оттегля се на една страна. Демей, Хриза и дойката с детето излизат от къщата.

   

  СЦЕНА 4 – Демей, Хриза

   

  ДЕМЕЙ:

  Не ме ли чуваш? Вън!

  ХРИЗА:

                                      Къде да ида?

  ДЕМЕЙ:

  При гаргите!

  ХРИЗА: (плачейки)

                          Нещастна[22]

  ДЕМЕЙ:

                                                 Да, „нещастен“!

  Ти мен окайваш,  несъмнено! Мисля,

  че ще те спра[23]

  ХРИЗА:

                          „че ще ме спреш“… какво?                                                                     180

  ДЕМЕЙ:

  А, нищо. Взимай бебето, старицата.
  И бързо изчезни!

  ХРИЗА:

                                     Задето взех го?

  ДЕМЕЙ:

  Да, затова! И…

  ХРИЗА:

                          И какво?

  ДЕМЕЙ:

                                     Това е!

  Такава бе ти грешката.[24]

  ХРИЗА:

                                     Не те разбирам!

  ДЕМЕЙ:

  Защото в лукс не знаеш да живееш.                                                                             185

  ХРИЗА:

  Не зная? Но какво говориш ти?

  ДЕМЕЙ:

  И то при все, че тук при мен дойде
  с едната риза на гърба си, Хриза –
  и то най-проста.

  ХРИЗА:

                          Моля?

  ДЕМЕЙ:

                                     Бях ти всичко

  щом беше бедна.

  ХРИЗА:

                                     А сега какъв си?                                                                             190

  ДЕМЕЙ: (нетърпеливо)

  Не говори! Вземи си всичко твое:
  А аз ти давам, виж, слугини, злато –
  от къщата ми вън!

  ХРИЗА: (настрани)

                          От гняв е всичко!

  Ще трябва да го умилостивя!
  Виж, най-честити…

  ДЕМЕЙ:

                          Ти защо приказваш?                                                                                 195

  ХРИЗА:

  Не се ядосвай!

  ДЕМЕЙ:

  Ще се радва друга
  сега на всичко мое, и ще слави
  със жертви боговете!

  ХРИЗА:

                                     Но защо?

  ДЕМЕЙ:

  Е, ти със син сдоби се: всичко имаш!

  ХРИЗА:

  Не още – ти си огорчен. Обаче…                                                                       200

  ДЕМЕЙ: (със заплашителен жест)

  Главата жено, ще ти отвъртя,
  ако продумаш!

  ХРИЗА:

                          Правилно![25] Но виж –

  ДЕМЕЙ:

  Аз влизам!               (обръща се към нея гневно):

                          Ей, голяма работа си!

  В града ще видиш ти каква си точно:
  Такива като теб, за десет драхми                                                                                 205
  по пировете като компаньонки
  все тичат, Хриза, пият и наливат се       
  до смърт – или гладуват, ако не е
  смъртта за тях приготвена и бърза.
  Така ще бъдеш, знай, не по-добре                                                                               210
  от другите и ще узнаеш ти
  каква е тази, дето прегреши!
   

  Докато той се приближава към вратата, Хриза прави жест, с който да го спре.

   
  Недей!
   

  Демей влиза в къщата. Хриза, облегната на портика, плаче.

   

  ХРИЗА:

              Нещастна аз със мойта орис!

   
   

  СЦЕНА 5 – Хриза, Никерат

   

  НИКЕРАТ:

  Ей таз овца, когато бъде жертвана,
  за всички обичаи към безсмъртните                                                                            215
  ще свърши работа. Защото кръв
  си има, жлъчка доста, кости хубави,
  голям далак – за Олимпийците.
  Когато я нарежат, ще изпратя
  на моите приятели да пробват…                                                                                  220
  от кожата! За мен това остава.
   

  Робът внася овцата в къщата на Никерат. Никерат вижда Хриза пред къщата на съседа си.

   
  Какво, Херакле, е това? Пред портите
  нима е Хриза тази, дето плаче?
  Не може да е друга!
                                    

  Приближавайки я:

                                     Що е станало?

  ХРИЗА:

  Изгони ме приятелят ти скъп!                                                                                       225
  що още…

  НИКЕРАТ:

              О, Херакле, кой? Демей ли?

   

  ХРИЗА:

  Да, той!

  НИКЕРАТ:

              Но за какво?

  ХРИЗА:

                                     Заради бебето.

  НИКЕРАТ:

  Аз също от жените чух, че гледаш

  намерено[26] детенце. Що за лудост!

  Но пък е сладичко.

  ХРИЗА:

                                     Не се ядоса                                                                                     230

  веднага, а след време – чак сега.
  Та както ми заръча  да подготвя
  за сватбата нещата, изведнъж
  се втурна като луд и се развика
  навън[27].

  НИКЕРАТ:

              Нима Демей е полудял?                                                                                     235

   
  Следва лакуна от около 140 стиха.
   

              В края на предходната сцена Никерат предлага на Хриза да се подслони в неговата къща, където тя отива с детето и дойката. До този момент неоснователните подозрения на Демей срещу Мосхий и Хриза са премахнати. Вероятно Мосхий е чул за тях от Парменон, с когото се е срещнал в града. В разговор с баща си той е отрекъл, че е баща на детето, което Мосхий е видял със старата му дойка.  По-нататък вероятно след като Демей се връща вкъщи, за да възобнови прекъснатите приготовления за сватбата, разговарят Мосхий и Никерат, в който Никерат, интересувайки се от свадата между Демей и Хриза, разпитва младежа за детето което Хриза е осиновила, на което Мосхий отговаря, че то е подхвърлено. Следва сцената между Демей и Никерат. Когато Демей открива, че подозренията му към сина му са били напразни, в радостта си той очевидно забравя за случката от ст. 54, заради която е започнал да подозира Хриза, и сега е нетърпелив да я приеме обратно в дома си (ст.367). Не му идва наум обаче, че детето, която тя е „намерила”, може да не е същото дете, което е признал Мосхий. Той не може да разкрие на Никерат истинската причина за скарването си с Хриза, но най-вероятно в разговорите за това посочва „намереното” дете за причината и тогава му съобщава, че то е незаконното дете на дъщерята на Никерат - Плангон, но без да казва кой е баща му. Всеки баща знае за съществуването само на едно дете и затова смята, че то е детето, което Хриза е взела със себе си.[28]

   

  [345][29]

  ДЕМЕЙ:

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  а като се върнеш... .[30]                                                                                                      

  НИКЕРАТ:

                          Малък дявол, казваш, бил? Приятел,                                                   345

  тръгвам, сватбата пропадна, край!

                         

  Никерат се втурва в къщата си.

   

  ДЕМЕЙ:

  Кълна се, Зевсе, край е!

  Този, като чуе всичко, ще вилнее и ще вика!

  Див човек съм, че и прост селяк, чешит съм своенравен! 

  Трябваше ли аз, проклет, да мисля тези дивотии[31]!

  Хефесте, кълна се, заслужавам да умра!                                                                   

   

  Чува викове от къщата на Никерат.

   

                                                                         Херакле,                                                       350

  Колко вика! Край, това е. Огън иска и детето

  казва да заколят, после да го изгорят[32]. Опечен

  внук[33] ще видя! Ах, вратата блъсна! Този е тайфун

  или ураган, не е човек!

   

  Никерат изхвърчава от къщата си.

   

  НИКЕРАТ:

                                                 Демее, срещу мене

  Хриза се опълчи и неща ужасни върши!

  ДЕМЕЙ:

                                                             Моля?                                                                      355

  НИКЕРАТ:

  Тя накарала жена ми да не ми се подчинява,

  нито щерка ми! Със сила стиснала е малкото[34],

  казва ми, че няма да го предаде. Не се чуди

  ако аз убиец стана на жена ти!

  ДЕМЕЙ:

                                                 Как убиец?

  НИКЕРАТ:

  Да, защото знаела е всичко!

  ДЕМЕЙ:

  Никерате, не!                                                                     360

  НИКЕРАТ: (втурвайки се обратно вкъщи)

  Исках първо да ти кажа.

   

  Втурва се обратно вкъщи

   

  ДЕМЕЙ:

                                     Този тука полудял е!

  Хукна вътре. Но какво се прави в бедствие такова?

  никога не съм попадал във такава бъркотия,

  богове, кълна се! Най-добре е всичко да разкажа[35].

  Боже Аполоне, портата отново се затръшна!                                                            365

   

  Хриза бяга от къщата на Никерат с бебето на ръце. Никерат я следва с тояга.

   

  Демей, Хриза, Никерат

   

  ХРИЗА:

  Ах, горката, що да сторя? Де да бягам? Бебенцето

  иска да ми вземе!

  ДЕМЕЙ:

                          Тука, Хриза!

  ХРИЗА:

                                                 Кой е?

  ДЕМЕЙ: (сочейки към къщата си)

                                                             Бягай вътре![36]

   

  Никерат вижда, че Хриза бяга към другата къща.

   

  НИКЕРАТ:

  Ти къде ми бягаш?

  ДЕМЕЙ:

                                     Аполоне, днеска, види ми се,

  ще се бия! (Към Никерат)

                                     Ти какво, кого преследваш?

  НИКЕРАТ:

                                                                                    Ей, Демее,

  отдръпни се! Хайде, остави ме малкото да взема                                                   370

  и тъй да научим от жените всичко[37]!

  ДЕМЕЙ:

                                                             Този луд е.

  Ама ти ще ме удариш?

  НИКЕРАТ:

                                     Да!

  ДЕМЕЙ: (към Хриза)

                                                 По-бързо изпари се!

  (към Никерат):

  Ще отвърна!

  (към Хриза)

                          Бягай, Хриза! Той от мене е по-як!

   

  Хриза бяга в къщата на Демей. Тогава мъжете спират боя.

   

  НИКЕРАТ:

  Този път нападна ме ти пръв! Заклевам се в  това!

  ДЕМЕЙ:

  Ти срещу жена свободна[38] ли си вдигнал тази сопа                                                 375

  и я  гониш?

  НИКЕРАТ:

              Лъжеш!

  ДЕМЕЙ:

                          И ти лъжеш!

  НИКЕРАТ:

                                                 Няма ли детето

  ти да ми дадеш?

  ДЕМЕЙ:

                          Ха, моето ли?

  НИКЕРАТ:

                                                 Ама не е твое!

   

  Изблъсква го силно встрани.

   

  ДЕМЕЙ:

  Ще пострадам, хора![39]

  НИКЕРАТ:

                                     Викай! Аз ще я убия,

  вътре вляза ли!

  ДЕМЕЙ:

                          Какво да сторя? Ах, какво нещастие!

  Няма да допусна!  (Към Никерат, заплашително, препречвайки му пътя):

                          Стой, къде!  

   

  НИКЕРАТ:

                                                 Не ми посягай, ей!                                                             380

  ДЕМЕЙ:

  Я се овладей!

  НИКЕРАТ:

                          Грешиш, Демее, спрямо мене. Ясно,

  знаела е тя за всичко!

  ДЕМЕЙ:

                                     Затова узнай от мен

  и недей тормòзи нея!

  НИКЕРАТ:

                                     Та синът ти значи ли

  ме е лъгал?[40]

  ДЕМЕЙ:

                          Клеветиш! Ще вземе той момичето.

  Друго е. Ела ей там навън сега със мене малко                                                         385

  на разходка.

  НИКЕРАТ:

                                     На разходка?

  ДЕМЕЙ:

                                                             Да, ела на себе си!

   

  Двамата се разхождат насам-натам, говорейки си.

   

  Я кажи ми, Никерате, ти не си ли слушал как

  казват ни актьорите, че Зевс през покрива протекъл

  златен, някога, и прелъстил заключена девойка?

  НИКЕРАТ:

  И какво от туй?

  ДЕМЕЙ:

                          Еднакво трябва всичко да очакваш:                                                     390

  Виж дали тече ти покрива.

  НИКЕРАТ:

                                                 Отвсякъде. Но с него

  общото какво е?

  ДЕМЕЙ:

                          Е, веднъж на злато става Зевс,

  друг път – на вода. Видя ли? Дело негово! Как бързо

  го открихме!

  НИКЕРАТ:

                          За говедо ли ме взимаш?

  ДЕМЕЙ:

                                                             Боже, не!

  Всъщност ти не си по-долу от баща й – от Акризий.                                                395

  Зевс щом нея оценил е, щерка ти пък...

  НИКЕРАТ:

                                                             Ах, горко ми!

  Мосхий как ме нареди!

  ДЕМЕЙ:

                                     Не бой се! Ще я вземе той[41].

  Зная аз, божествен дар роденото детенце е.

  Мога да ти изброя хиляда души между нас

  дето са родени от безсмъртни, а пък ти си мислиш,                                    400

  че беда е малкото. Виж първо Хайрефòн[42], когото

  хранят, без да плаща! Той нима на бог не ти прилича?

  НИКЕРАТ: (нетърпеливо)

  Тъй изглежда. И какво? На празни приказки със теб

  няма да се състезавам!

  ДЕМЕЙ:

                                     Никерате, имаш ум!

  Толкова години пък Андрокъл[43] жив е и с момченца                                              405

  все се заиграва; побелял уж, но с коса е черна[44]:

  Няма тоя да умре, та даже и да го заколят.

  Бог не е ли? Ти моли се за късмет и прекади[45].

  Правилно било да се сродим[46]: пък моят син веднага

  по необходимост сватба ще приготви.

  НИКЕРАТ:

  Имаш право.                                                           410
  Но ако тогава бях го хванал –

  ДЕМЕЙ:

                                                 Пу! Сърдит не викай!

  Другото ще свършиш ли?

  НИКЕРАТ:

                                                 Каквото аз направя, всичко

  ще е като от Дедал[47].

  ДЕМЕЙ:

                                     Прекрасен си.  (Никерат влиза в своята къща)

                                                             На боговете

  аз дължа голяма благодарност, че открих, че нищо

  от това, което мислех си тогава, не е вярно!                                                              415

   

  Демей се прибира в своята къща. Влиза хор от сватбари.

   


  [1] Очевидно това е самото начало на действието. От следващите стихове можем да се ориентираме за обстоятелствата, при които се развива тази сцена – изглежда Демей е разгневен, защото смята, че осиновеният му син Мосхий има връзка с Хриза – самоската, която той е приютил в дома си и която е негова жена. Причината за бързото организиране на сватбата е вероятно стремежът на Демей да отдалечи сина си от тази афера, а самата причина за сватбата явно е любовта на Мосхий към дъщерята на Никерат – Плангон, която той признал на баща си, както личи от 140 ст.

  [2] Кошницата с жертвоприношения, необходима за брачната церемония.

  [3] Това дете, за което знае Демей, е „намереното“ от Хриза сукалче, което всъщност е техен син. По едно и също време обаче в неговата къща се озовават и двете деца – неговото и детето на Мосхий и Плангон, като постоянното им разменяне предизвиква объркването и комичния ефект. По-нататъшното развитие на събитията показва, че плачещото на леглото бебе е всъщност детето на Мосхий.

  [4] Тук за първи път става ясно, че детето, което Демей вижда да лежи на леглото, е син на Мосхий

  [5] Хриза, която живее в къщата като неофициална съпруга на Демей, вероятно заради чуждия си произход.

  [6] Тези думи слугинята извиква така, че да я чуе и Демей. Останалото е към дойката с тих глас.

  [7] Очевидно това е другото бебе – детето на Демей и Хриза. Тъй като не вижда точно къде отива дойката с бебето, Демей не се досеща, че децата всъщност са две и така се заплита интригата.

  [8] Възможно е, макар и малко вероятно, Демей само да си въобразява това, виждайки Хриза, притиснала детето до себе си – Капс, стр. 225.

  [9] Става дума за Мосхий.

  [10] Изразът е трудно преводим и не отговаря на подобния по звучене наш израз „остър език“. В случая Парменон се подиграва с приказливостта на готвача и с това, че той е по-изобилен на приказки, отколкото на дела.

  [11] Типичната характеристика на персонаж от типа „хитрия роб“, характерен за повечето сюжети от новата атическа комедия, а сетне и от римската.

  [12] Мотивът за бабата, която върши пакости, е широко застъпен в новата комедия  и е начин да бъде засилен комичният ефект.

  [13] Обърканите и несвързани клетви на Парменон целят да покажат искреното му възмущение от несправедливото обвинение. Демей го спира, защото вярва, че клетвите му са лъжливи.

  [14] Комичното в този случай би могло идва от факта, че Парменон в действителност казва истината.

  [15] Очевидно Демей блъфира, казвайки това, за да изпита роба си.

  [16] Букв. „другото трябва да остане скрито от теб“ – Парменон загатва, че на този етап не е добре Демей да научава цялата истина.

  [17] Това патетично обръщение е комичен похват.

  [18] [18] Заради тези няколко стиха се предполага, че Мосхий и Демей са се скарали в предишното, изгубено действие – причина за тази кавга би могло да бъде това, че Демей е открил, че сина му има някаква връзка, за която не го е осведомил, или пък защото е разбрал, че любимата му е от бедното семейство на съседите – Е. Капс, стр. 251, бел. adlocum.

  [19] Пейоративно – начин Демей да каже, че Хриза е невярна изкусителка.

  [20] Тук става ясно, че Мосхий не е истински син на Демей, а е осиновен. Бащинската обич, която Демей изпитва към него, не е породена от кръвното родство, а от прекрасния характер на младежа.

  [21] Изглежда Парменон довежда готвача да работи в къщата на Демей, затова готвачът му се гневи, че го е замесил в подобни неприятности.

  [22] Използваното прилагателно - δύσμορος, е с една форма за мъжки и женски род. Възможно е шегата в този стих да се основава точно на това – Хриза започва да окайва своята съдба, а Демей извърта жалбите й спрямо себе си.

  [23] Вероятно става дума за това, че Демей ще спре Хриза от това да развращава сина му.

  [24] Демей твърдо е решил да не опетнява репутацията на сина си, затова не желае да признае дори пред Хриза за подозренията си спрямо тях двамата.

  [25] За да го умилостиви, Хриза е готова да се съгласи с всяка негова дума – подсилване на комичния ефект.

  [26] Тук става ясно, че Хриза представя детето, което гледа, за подхвърлено.

  [27] Хриза не знае за подозренията на Демей и затова не разбира причините за внезапната промяна в настроението му.

  [28] Е. Капс, стр. 261.

  [29] Заради наситеността на следващите сцени репликите на актьорите са в хореи.

  [30] След като казва на Никерат, че дъщеря му е майката на подхвърленото дете, което е отглеждано в дома му, очевидно Демей се опитва да успокои приятеля си, че нищо твърде страшно не е станало.

  [31] Относно връзката между Хриза и Мосхий или пък че е добре да каже на приятеля си, че детето всъщност е на неговата дъщеря.

  [32] Тъй като такива сцени не може да се показват пред публиката, Демей ни ги разказва.

  [33] Тази реплика ни показва, че Демей все още смята детето, което Хриза стиска и не дава на Никерат, за бебето на Мосхий и Плангон и на този етап все още не е разбрал, че самият той е баща му.

  [34] Самоотвержеността, с която Хриза брани бебето, ни навежда на мисълта, че то действително е нейна рожба.

  [35] Демей все още не е убеден, че трябва да разкрива, че синът му е отговорен за това Плангон да роди незаконното дете – Капс, стр. 265, бел. adlocum.

  [36] Дали Демей междувременно е разбрал от Мосхий, че Хриза е напълно невинна, или я прибра в къщата си, за да я спаси от Никерат, защото му е близка, не става много ясно. По-вероятно е първото предположение.

  [37] Никерат смята, че щом бебето е у него, всички, замесени в заговора, и най-вече жените, които изпървом са го създали, ще са принудени да кажат истината.

  [38] Тук става ясно, че Хриза е свободно-родена, а не робиня.

  [39] Демей вика за помощ към публиката.

  [40] На този етап Никерат все още не знае, че Мосхий е баща на детето на Плангон. Вероятно става дума за това, че те двамата са разговаряли за причината за свадата между Хриза и Демей и Мосхий го е излъгал.

  [41] Демей се опитва да успокои Никерат, че въпреки срама на Плангон, Мосхий все пак ще се ожени за нея – много комичен ефект, при положение, че именно Мосхий е виновен за цялата тази ситуация.

  [42] Именно споменаването на този известен παράσειτος ни позволява да датираме комедията относително точно – към 310г. пр. Хр.

  [43] Името на този храненик ни е известно само от този пасаж. Възможно е той да е същият, на когото е кръстена комедията „Андрокъл“ на Софил – Капс, стр. 271, бел. adlocum.

  [44] Обичайно било за някои суетни атински граждани да боядисват косата си – Капс, стр. 272, бел. adlocum.

  [45] Демей съветва Никерат да извърши необходимите жертвоприношения за сватбата.

  [46] Този стих би могъл да ни бъде от ползва в твърдението, че първоначалната пречка пред любовта на Мосхий и Плангон е бедността на семейството на Никерат. Тук думите на Демей могат да се разбират в следния смисъл: въпреки, че са бедни, Никерат и семейството му са благословени с божественото благоволение.

  [47] Всичко, за което Никерат се погрижи, ще е толкова изкусно, колкото и творбите на прочутия скулптор.САМОСКАТА

   

  Действащи лица:

  ДЕМЕЙ: атински мъж.

  ХРИЗА: свободна жена от о.Самос, която Демей е взел в дома си.

  ПАРМÉНОН:роб в къщата на Демей.

  НИКЕРÁТ: беден съсед на Демей, баща на Плангон

  ГОТВАЧ: прислужник в къщата на Демей.

   

  МОСХИЙ: осиновен син на Демей.

  ПЛАНГОН: дъщеря на Никерат, любима на Мосхий, от когото ражда незаконно дете.

   

  Сцена: Атина; две съседни, но не непосредствено една до друга, къщи.

   
   
  ВТОРО ДЕЙСТВИЕ
   

  ДЕМЕЙ:

  И който - - - - - - - - - [1]
  ако не полудявам - - - - - - -
  аз за добро го взех - - - - - - -
  Защото бързо влязох, постарах се                                                                                5
  за сватбата нещата да подготвя                                                                       
  и щом им казах простичко задачите,
  заръчах на домашните да свършат
  каквото трябва всичко: да изчистят,

  да сготвят, кошницата[2] да приготвят,                                                                          10

  и всичко, туй е ясно, бе готово,
  а в бързането – стана бъркотия.
  Реве, захвърлено в леглото, малкото[3],                                                                       
  а с него заедно онези викат:

  „Брашно! Вода! Зехтин ми дай! И въглища!“ –                                                         15

  и сам като им давах и помагах,
  в килера влязох повече да взема                                             
  и като се зазяпах, не веднага
  оттам излязох. Докато бях вътре                                                                                 
  отгоре слезе някаква жена,                                                                                            20
  отпред пред стаичката на килерчето.
  У нас така е, че пред нея има
  тъкачен стан и там е входа й.
  На Мосхий старата му дойка беше,
  преди слугиня, а сега свободна,                                                                                    25
  и щом видя оставено да плаче
  детенцето, тя, без да подозира,
  че аз съм вътре, мислейки, че може
  спокойно да говори, приближи се
  и тия общи работи му каза:                                                                                           30
  „О златнично детенце! Мама де е?“
  Целуна го и взе да го разнася;
  щом спря да плаче то, сама си рече:
  „Ах, клета аз, та сякаш вчера беше

  как кърмех Мосхий[4] с толкова любов,                                                                        35

  сега пък, щом роди му се на него

  детенце, друга някоя ще го - - - - - - - “

  - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  - - - - - - - - - - - -  на някаква слугинка
  отвънка дето влезе, и й каза:                                                                                         40
  „Глупачке, я вземи измий детенцето!
  Какво, нима на сватбата на татко му
  оставили сте малкото!“ Отвърна тя :
  „Нещастнице, по-тихо! Господарят!“

  „Но как, къде?“ „В килера!“ И престори се:                                                               45

  „Ей, дойке, господарката[5] те вика![6]

  Побързай! Само да не ни е чул!“,
  а другата  си рече „Пуста аз
  и мойта глупост!“ и изчезна някъде.
  А аз излязох, както бях си влязъл,                                                                                50
  съвсем спокоен, сякаш нищичко
  не съм усетил, нито пък съм чул.
  Видях вън самоската Хриза с бебето[7]
  гръдта си да предлага да бозае[8].
  Така че ясно е, че то е нейно                                                                                          55
  пък аз ли съм баща му или пък –
  това не казвам, господа, пред вас,
  което мисля си, а в общи линии
  какво съм подочул ще ви представя,
  изобщо без да се гневя. И тъй                                                                                       60

  познавам, бога ми, момчето[9], то

  било е винаги съвсем порядъчно
  и винаги преди ме е почитало.
  Но ето – щом от тая го научих,
  която дойка беше му изпървом,                                                                                   65
  от мене, сетне, тайно го говореше,
  и после – щом отново се присетя,
  че Хриза го обича и го гледа
  на пук на мен, от себе си излизам!
                                                                                                                                  

  Влизат Парменон и Готвачът с помощниците си, както и робите, натоварени с храна. Демей забелязва, че наближават и се отдръпва за момент, като казва:

   
  Но ето, в точния момент, Парменон                                                                            70
  се връща от пазара. Хайде, трябва
  аз вътре вкъщи да го съпроводя.

  СЦЕНА 2 - Парменон, Готвач

   

  ПАРМЕНОН:

  Ела, готвачо, бога ми! Не зная                                                                                       75
  ножовете защо разнасяш. Всичко
  със приказки ти можеш да накълцаш

  единствено![10] Ей богу, спри се вече!

  ГОТВАЧ:

  Глупак!                                                                                                                               80

  ПАРМЕНОН:

              Кой, аз?

  ГОТВАЧ:

                          Такъв си май! Защо

  се мръщиш, като питам колко маси                                                                           
  предвиждате да се направят, колко
  жени ще има и кога ще бъде
  обядът и дали ще трябва някой                                                                                    85
  да викаме, храната да поднася,
  дали ще е достатъчно посудата                                                                       
  за вас, дали е печката покрита
  и всичко друго има ли?

  ПАРМЕНОН:

                                     Приятелю,
  накълцваш ме надребно, о, и как…                                                                              90

  ГОТВАЧ:

  Пръждосвай се!

  ПАРМЕНОН:

                          Пък ти съвсем изчезвай!

  Но хайде, влезте вътре.
   

  Готвачът и помощниците влизат в къщата. Демей излиза напред.

   

   ДЕМЕЙ:

                                     Ей, Парменон!

   

  ПАРМЕНОН:

  Я, мен ли вика някой?

  ДЕМЕЙ:

                                     Тебе, тебе!

  ПАРМЕНОН:

  О, здрасти, господарю!

  ДЕМЕЙ:

                                     Остави
  дисагите и идвай.

  ПАРМЕНОН:

                                     С Бог напред!                                                                                 95

  ДЕМЕЙ:

  На тоя тука, както ми се струва,
  не му убягва нищо от оченцата:
  ако е някой любопитен, той е![11]
  Но ето, портата затръшна, идва!

  ПАРМЕНОН:

  Готвачът, Хриза, щом поиска нещо,                                                                             100

  му дай! а бабата[12] далеч пазете

  от грънците, за Бога! Господарю,
  кажи ми, що да свърша?

  ДЕМЕЙ:

                          „Що да свърша??“

  При портата ела! Ей, още малко!

  ПАРМЕНОН:

  Но ето де!

  ДЕМЕЙ:

                          Е, слушай ме, Пармèноне:                                                                      105

  Не искам да те бия, казвам, бога ми
  по ред причини.

  ПАРМЕНОН:

                                     Да ме биеш ли?

  Какво съм сторил?

  ДЕМЕЙ:

                                     Заговорничиш,
  усетих, срещу  мене.

  ПАРМЕНОН:

                                     О, Дионисе,

  кълна се, Аполоне, о, аз никога,                                                                                    110
  аз, Зевсе, ти Спасителю, Асклепие…[13]

  ДЕМЕЙ:

  Не се кълни във нищо, спри се. Няма
  добро да си направиш.

  ПАРМЕНОН:

                                     Ако някога…

  ДЕМЕЙ:

  Ей, тука гледай!

  ПАРМЕНОН:

                          Истина говоря!

  ДЕМЕЙ:

  Това дете чие е?

  ПАРМЕНОН:

                          Виж, детенцето…                                                                                       115

  ДЕМЕЙ:

  Коя е майка му?

  ПАРМЕНОН:

                          На Хриза е.

  ДЕМЕЙ:

  Баща му кой е?

  ПАРМЕНОН:

                          Ти си, бога ми![14]

  ДЕМЕЙ:

  Ще си изпатиш! Лъжеш ме:

  ПАРМЕНОН:

                                                 Кой, аз ли?

  ДЕМЕЙ:

  Аз зная точно всичко и ми казаха,
  че Мосхий е баща му, че си знаел,                                                                               120
  и тя сега затуй детето гледа[15]!
   

  ПАРМЕНОН:

  Какво приказваш?

  ДЕМЕЙ:

  Питаш? Отговаряй!
  Чие е?

  ПАРМЕНОН:

              Казах вече! Другото е тайна[16]!

  ДЕМЕЙ:

  Как „тайна“?? (вика към робите си)    

                          Ей, момчета, бича дайте

  за тоя тука, де не ме почита!

  ПАРМЕНОН:

  О, не!

  ДЕМЕЙ:

                          Ще те жигосам, ей, заклевам се!                                                           125

  ПАРМЕНОН:

  Ще ме жигосаш?

  ДЕМЕЙ:

                          Точно тъй!

  ПАРМЕНОН:

                                                 Загинах!
   

  Парменон хуква да бяга към града.

   

  ДЕМЕЙ:

  Къде, негоднико? Хванете го!
  О крепост на земя Кекропова,
  о, етер всеобхватен, о…
                                     Демее,[17]
  какво крещиш? Какво крещиш, безумецо?                                                                130
  Ела на себе си. И дръж се мъжки!
  На тебе нищо Мосхий не е сторил:
  Да, дръзки думи са това, но верни:
  Ако е искал или се е подчинил
  на любовта това да стори, или пък                                                                              135

  ме мрази[18], щеше пак така да мисли

  и щеше с радост да ми навреди.
  Сега пред мен обаче е невинен –
  охотно чу  предложения брак,
  но не, тъй както мислех, от любов                                                                               140
  е бързал, а защото е замислял
  оттук да грабне моята Елена[19].
  Защото за това виновна тя е!
  Навярно, значи, хванала го е
  пиян, когато не е бил на себе си:                                                                                  145
  Тъй често правят младостта и виното,

  щом падне сгоден шанс, вредят на ближния.

  Съвсем невярно ми се струва той
  порядъчен, разумен  с всички други,
  тъй непочтен към мене да е станал,                                                                            150
  дори да беше триж осиновен[20],
  и да не бях го раждал като син.
  Защото не туй гледам, а характера.
  А тя е блудница и напаст – е?
  Демее,  тъй не може. Трябва мъж                                                                                155
  сега да бъдеш! Забрави това,
  спри да обичаш, скрий нещастието
  което стана, заради сина си,
  от къщи изхвърли навън на гаргите
  напред с главата злата Самианка.                                                                                160
  Причина имаш си, понеже взе
  детето. Нищо друго не разкривай,

  хапи език, мълчи – търпи с достойнство.

   

  СЦЕНА 3 – Демей, Готвача

   

  ГОТВАЧА:

  Момче, пред портите ей там ли е
  Парменон? Този тип от мен избяга,                                                                             165
  че даже и въобще не ми помогна.

  ДЕМЕЙ: (към готвача)

  Разкарай се, в средата си на пътя!
   

  Влиза вкъщи.

   

  ГОТВАЧА:

  Херакле! Ей, момче, какво се случи?
  Побъркан старец някакъв ли вътре
  се втурна, някаква беда ли има?                                                                                  170
  Какво ли става? Посейдоне, луд е
  той сякаш – как крещи! Остава само

  там вътре мойте манджички със грънците

  да стори на едно! – Вратата тръшна!
  Дано да се затриеш, ей, Парменоне,                                                                            175

  че ме доведе[21]! Малко ще се дръпна.

   

  Оттегля се на една страна. Демей, Хриза и дойката с детето излизат от къщата.

   

  СЦЕНА 4 – Демей, Хриза

   

  ДЕМЕЙ:

  Не ме ли чуваш? Вън!

  ХРИЗА:

                                      Къде да ида?

  ДЕМЕЙ:

  При гаргите!

  ХРИЗА: (плачейки)

                          Нещастна[22]

  ДЕМЕЙ:

                                                 Да, „нещастен“!

  Ти мен окайваш,  несъмнено! Мисля,

  че ще те спра[23]

  ХРИЗА:

                          „че ще ме спреш“… какво?                                                                     180

  ДЕМЕЙ:

  А, нищо. Взимай бебето, старицата.
  И бързо изчезни!

  ХРИЗА:

                                     Задето взех го?

  ДЕМЕЙ:

  Да, затова! И…

  ХРИЗА:

                          И какво?

  ДЕМЕЙ:

                                     Това е!

  Такава бе ти грешката.[24]

  ХРИЗА:

                                     Не те разбирам!

  ДЕМЕЙ:

  Защото в лукс не знаеш да живееш.                                                                             185

  ХРИЗА:

  Не зная? Но какво говориш ти?

  ДЕМЕЙ:

  И то при все, че тук при мен дойде
  с едната риза на гърба си, Хриза –
  и то най-проста.

  ХРИЗА:

                          Моля?

  ДЕМЕЙ:

                                     Бях ти всичко

  щом беше бедна.

  ХРИЗА:

                                     А сега какъв си?                                                                             190

  ДЕМЕЙ: (нетърпеливо)

  Не говори! Вземи си всичко твое:
  А аз ти давам, виж, слугини, злато –
  от къщата ми вън!

  ХРИЗА: (настрани)

                          От гняв е всичко!

  Ще трябва да го умилостивя!
  Виж, най-честити…

  ДЕМЕЙ:

                          Ти защо приказваш?                                                                                 195

  ХРИЗА:

  Не се ядосвай!

  ДЕМЕЙ:

  Ще се радва друга
  сега на всичко мое, и ще слави
  със жертви боговете!

  ХРИЗА:

                                     Но защо?

  ДЕМЕЙ:

  Е, ти със син сдоби се: всичко имаш!

  ХРИЗА:

  Не още – ти си огорчен. Обаче…                                                                       200

  ДЕМЕЙ: (със заплашителен жест)

  Главата жено, ще ти отвъртя,
  ако продумаш!

  ХРИЗА:

                          Правилно![25] Но виж –

  ДЕМЕЙ:

  Аз влизам!               (обръща се към нея гневно):

                          Ей, голяма работа си!

  В града ще видиш ти каква си точно:
  Такива като теб, за десет драхми                                                                                 205
  по пировете като компаньонки
  все тичат, Хриза, пият и наливат се       
  до смърт – или гладуват, ако не е
  смъртта за тях приготвена и бърза.
  Така ще бъдеш, знай, не по-добре                                                                               210
  от другите и ще узнаеш ти
  каква е тази, дето прегреши!
   

  Докато той се приближава към вратата, Хриза прави жест, с който да го спре.

   
  Недей!
   

  Демей влиза в къщата. Хриза, облегната на портика, плаче.

   

  ХРИЗА:

              Нещастна аз със мойта орис!

   
   

  СЦЕНА 5 – Хриза, Никерат

   

  НИКЕРАТ:

  Ей таз овца, когато бъде жертвана,
  за всички обичаи към безсмъртните                                                                            215
  ще свърши работа. Защото кръв
  си има, жлъчка доста, кости хубави,
  голям далак – за Олимпийците.
  Когато я нарежат, ще изпратя
  на моите приятели да пробват…                                                                                  220
  от кожата! За мен това остава.
   

  Робът внася овцата в къщата на Никерат. Никерат вижда Хриза пред къщата на съседа си.

   
  Какво, Херакле, е това? Пред портите
  нима е Хриза тази, дето плаче?
  Не може да е друга!
                                    

  Приближавайки я:

                                     Що е станало?

  ХРИЗА:

  Изгони ме приятелят ти скъп!                                                                                       225
  що още…

  НИКЕРАТ:

              О, Херакле, кой? Демей ли?

   

  ХРИЗА:

  Да, той!

  НИКЕРАТ:

              Но за какво?

  ХРИЗА:

                                     Заради бебето.

  НИКЕРАТ:

  Аз също от жените чух, че гледаш

  намерено[26] детенце. Що за лудост!

  Но пък е сладичко.

  ХРИЗА:

                                     Не се ядоса                                                                                     230

  веднага, а след време – чак сега.
  Та както ми заръча  да подготвя
  за сватбата нещата, изведнъж
  се втурна като луд и се развика
  навън[27].

  НИКЕРАТ:

              Нима Демей е полудял?                                                                                     235

   
  Следва лакуна от около 140 стиха.
   

              В края на предходната сцена Никерат предлага на Хриза да се подслони в неговата къща, където тя отива с детето и дойката. До този момент неоснователните подозрения на Демей срещу Мосхий и Хриза са премахнати. Вероятно Мосхий е чул за тях от Парменон, с когото се е срещнал в града. В разговор с баща си той е отрекъл, че е баща на детето, което Мосхий е видял със старата му дойка.  По-нататък вероятно след като Демей се връща вкъщи, за да възобнови прекъснатите приготовления за сватбата, разговарят Мосхий и Никерат, в който Никерат, интересувайки се от свадата между Демей и Хриза, разпитва младежа за детето което Хриза е осиновила, на което Мосхий отговаря, че то е подхвърлено. Следва сцената между Демей и Никерат. Когато Демей открива, че подозренията му към сина му са били напразни, в радостта си той очевидно забравя за случката от ст. 54, заради която е започнал да подозира Хриза, и сега е нетърпелив да я приеме обратно в дома си (ст.367). Не му идва наум обаче, че детето, която тя е „намерила”, може да не е същото дете, което е признал Мосхий. Той не може да разкрие на Никерат истинската причина за скарването си с Хриза, но най-вероятно в разговорите за това посочва „намереното” дете за причината и тогава му съобщава, че то е незаконното дете на дъщерята на Никерат - Плангон, но без да казва кой е баща му. Всеки баща знае за съществуването само на едно дете и затова смята, че то е детето, което Хриза е взела със себе си.[28]

   

  [345][29]

  ДЕМЕЙ:

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  а като се върнеш... .[30]                                                                                                      

  НИКЕРАТ:

                          Малък дявол, казваш, бил? Приятел,                                                   345

  тръгвам, сватбата пропадна, край!

                         

  Никерат се втурва в къщата си.

   

  ДЕМЕЙ:

  Кълна се, Зевсе, край е!

  Този, като чуе всичко, ще вилнее и ще вика!

  Див човек съм, че и прост селяк, чешит съм своенравен! 

  Трябваше ли аз, проклет, да мисля тези дивотии[31]!

  Хефесте, кълна се, заслужавам да умра!                                                                   

   

  Чува викове от къщата на Никерат.

   

                                                                         Херакле,                                                       350

  Колко вика! Край, това е. Огън иска и детето

  казва да заколят, после да го изгорят[32]. Опечен

  внук[33] ще видя! Ах, вратата блъсна! Този е тайфун

  или ураган, не е човек!

   

  Никерат изхвърчава от къщата си.

   

  НИКЕРАТ:

                                                 Демее, срещу мене

  Хриза се опълчи и неща ужасни върши!

  ДЕМЕЙ:

                                                             Моля?                                                                      355

  НИКЕРАТ:

  Тя накарала жена ми да не ми се подчинява,

  нито щерка ми! Със сила стиснала е малкото[34],

  казва ми, че няма да го предаде. Не се чуди

  ако аз убиец стана на жена ти!

  ДЕМЕЙ:

                                                 Как убиец?

  НИКЕРАТ:

  Да, защото знаела е всичко!

  ДЕМЕЙ:

  Никерате, не!                                                                     360

  НИКЕРАТ: (втурвайки се обратно вкъщи)

  Исках първо да ти кажа.

   

  Втурва се обратно вкъщи

   

  ДЕМЕЙ:

                                     Този тука полудял е!

  Хукна вътре. Но какво се прави в бедствие такова?

  никога не съм попадал във такава бъркотия,

  богове, кълна се! Най-добре е всичко да разкажа[35].

  Боже Аполоне, портата отново се затръшна!                                                            365

   

  Хриза бяга от къщата на Никерат с бебето на ръце. Никерат я следва с тояга.

   

  Демей, Хриза, Никерат

   

  ХРИЗА:

  Ах, горката, що да сторя? Де да бягам? Бебенцето

  иска да ми вземе!

  ДЕМЕЙ:

                          Тука, Хриза!

  ХРИЗА:

                                                 Кой е?

  ДЕМЕЙ: (сочейки към къщата си)

                                                             Бягай вътре![36]

   

  Никерат вижда, че Хриза бяга към другата къща.

   

  НИКЕРАТ:

  Ти къде ми бягаш?

  ДЕМЕЙ:

                                     Аполоне, днеска, види ми се,

  ще се бия! (Към Никерат)

                                     Ти какво, кого преследваш?

  НИКЕРАТ:

                                                                                    Ей, Демее,

  отдръпни се! Хайде, остави ме малкото да взема                                                   370

  и тъй да научим от жените всичко[37]!

  ДЕМЕЙ:

                                                             Този луд е.

  Ама ти ще ме удариш?

  НИКЕРАТ:

                                     Да!

  ДЕМЕЙ: (към Хриза)

                                                 По-бързо изпари се!

  (към Никерат):

  Ще отвърна!

  (към Хриза)

                          Бягай, Хриза! Той от мене е по-як!

   

  Хриза бяга в къщата на Демей. Тогава мъжете спират боя.

   

  НИКЕРАТ:

  Този път нападна ме ти пръв! Заклевам се в  това!

  ДЕМЕЙ:

  Ти срещу жена свободна[38] ли си вдигнал тази сопа                                                 375

  и я  гониш?

  НИКЕРАТ:

              Лъжеш!

  ДЕМЕЙ:

                          И ти лъжеш!

  НИКЕРАТ:

                                                 Няма ли детето

  ти да ми дадеш?

  ДЕМЕЙ:

                          Ха, моето ли?

  НИКЕРАТ:

                                                 Ама не е твое!

   

  Изблъсква го силно встрани.

   

  ДЕМЕЙ:

  Ще пострадам, хора![39]

  НИКЕРАТ:

                                     Викай! Аз ще я убия,

  вътре вляза ли!

  ДЕМЕЙ:

                          Какво да сторя? Ах, какво нещастие!

  Няма да допусна!  (Към Никерат, заплашително, препречвайки му пътя):

                          Стой, къде!  

   

  НИКЕРАТ:

                                                 Не ми посягай, ей!                                                             380

  ДЕМЕЙ:

  Я се овладей!

  НИКЕРАТ:

                          Грешиш, Демее, спрямо мене. Ясно,

  знаела е тя за всичко!

  ДЕМЕЙ:

                                     Затова узнай от мен

  и недей тормòзи нея!

  НИКЕРАТ:

                                     Та синът ти значи ли

  ме е лъгал?[40]

  ДЕМЕЙ:

                          Клеветиш! Ще вземе той момичето.

  Друго е. Ела ей там навън сега със мене малко                                                         385

  на разходка.

  НИКЕРАТ:

                                     На разходка?

  ДЕМЕЙ:

                                                             Да, ела на себе си!

   

  Двамата се разхождат насам-натам, говорейки си.

   

  Я кажи ми, Никерате, ти не си ли слушал как

  казват ни актьорите, че Зевс през покрива протекъл

  златен, някога, и прелъстил заключена девойка?

  НИКЕРАТ:

  И какво от туй?

  ДЕМЕЙ:

                          Еднакво трябва всичко да очакваш:                                                     390

  Виж дали тече ти покрива.

  НИКЕРАТ:

                                                 Отвсякъде. Но с него

  общото какво е?

  ДЕМЕЙ:

                          Е, веднъж на злато става Зевс,

  друг път – на вода. Видя ли? Дело негово! Как бързо

  го открихме!

  НИКЕРАТ:

                          За говедо ли ме взимаш?

  ДЕМЕЙ:

                                                             Боже, не!

  Всъщност ти не си по-долу от баща й – от Акризий.                                                395

  Зевс щом нея оценил е, щерка ти пък...

  НИКЕРАТ:

                                                             Ах, горко ми!

  Мосхий как ме нареди!

  ДЕМЕЙ:

                                     Не бой се! Ще я вземе той[41].

  Зная аз, божествен дар роденото детенце е.

  Мога да ти изброя хиляда души между нас

  дето са родени от безсмъртни, а пък ти си мислиш,                                    400

  че беда е малкото. Виж първо Хайрефòн[42], когото

  хранят, без да плаща! Той нима на бог не ти прилича?

  НИКЕРАТ: (нетърпеливо)

  Тъй изглежда. И какво? На празни приказки със теб

  няма да се състезавам!

  ДЕМЕЙ:

                                     Никерате, имаш ум!

  Толкова години пък Андрокъл[43] жив е и с момченца                                              405

  все се заиграва; побелял уж, но с коса е черна[44]:

  Няма тоя да умре, та даже и да го заколят.

  Бог не е ли? Ти моли се за късмет и прекади[45].

  Правилно било да се сродим[46]: пък моят син веднага

  по необходимост сватба ще приготви.

  НИКЕРАТ:

  Имаш право.                                                           410
  Но ако тогава бях го хванал –

  ДЕМЕЙ:

                                                 Пу! Сърдит не викай!

  Другото ще свършиш ли?

  НИКЕРАТ:

                                                 Каквото аз направя, всичко

  ще е като от Дедал[47].

  ДЕМЕЙ:

                                     Прекрасен си.  (Никерат влиза в своята къща)

                                                             На боговете

  аз дължа голяма благодарност, че открих, че нищо

  от това, което мислех си тогава, не е вярно!                                                              415

   

  Демей се прибира в своята къща. Влиза хор от сватбари.

   


  [1] Очевидно това е самото начало на действието. От следващите стихове можем да се ориентираме за обстоятелствата, при които се развива тази сцена – изглежда Демей е разгневен, защото смята, че осиновеният му син Мосхий има връзка с Хриза – самоската, която той е приютил в дома си и която е негова жена. Причината за бързото организиране на сватбата е вероятно стремежът на Демей да отдалечи сина си от тази афера, а самата причина за сватбата явно е любовта на Мосхий към дъщерята на Никерат – Плангон, която той признал на баща си, както личи от 140 ст.

  [2] Кошницата с жертвоприношения, необходима за брачната церемония.

  [3] Това дете, за което знае Демей, е „намереното“ от Хриза сукалче, което всъщност е техен син. По едно и също време обаче в неговата къща се озовават и двете деца – неговото и детето на Мосхий и Плангон, като постоянното им разменяне предизвиква объркването и комичния ефект. По-нататъшното развитие на събитията показва, че плачещото на леглото бебе е всъщност детето на Мосхий.

  [4] Тук за първи път става ясно, че детето, което Демей вижда да лежи на леглото, е син на Мосхий

  [5] Хриза, която живее в къщата като неофициална съпруга на Демей, вероятно заради чуждия си произход.

  [6] Тези думи слугинята извиква така, че да я чуе и Демей. Останалото е към дойката с тих глас.

  [7] Очевидно това е другото бебе – детето на Демей и Хриза. Тъй като не вижда точно къде отива дойката с бебето, Демей не се досеща, че децата всъщност са две и така се заплита интригата.

  [8] Възможно е, макар и малко вероятно, Демей само да си въобразява това, виждайки Хриза, притиснала детето до себе си – Капс, стр. 225.

  [9] Става дума за Мосхий.

  [10] Изразът е трудно преводим и не отговаря на подобния по звучене наш израз „остър език“. В случая Парменон се подиграва с приказливостта на готвача и с това, че той е по-изобилен на приказки, отколкото на дела.

  [11] Типичната характеристика на персонаж от типа „хитрия роб“, характерен за повечето сюжети от новата атическа комедия, а сетне и от римската.

  [12] Мотивът за бабата, която върши пакости, е широко застъпен в новата комедия  и е начин да бъде засилен комичният ефект.

  [13] Обърканите и несвързани клетви на Парменон целят да покажат искреното му възмущение от несправедливото обвинение. Демей го спира, защото вярва, че клетвите му са лъжливи.

  [14] Комичното в този случай би могло идва от факта, че Парменон в действителност казва истината.

  [15] Очевидно Демей блъфира, казвайки това, за да изпита роба си.

  [16] Букв. „другото трябва да остане скрито от теб“ – Парменон загатва, че на този етап не е добре Демей да научава цялата истина.

  [17] Това патетично обръщение е комичен похват.

  [18] [18] Заради тези няколко стиха се предполага, че Мосхий и Демей са се скарали в предишното, изгубено действие – причина за тази кавга би могло да бъде това, че Демей е открил, че сина му има някаква връзка, за която не го е осведомил, или пък защото е разбрал, че любимата му е от бедното семейство на съседите – Е. Капс, стр. 251, бел. adlocum.

  [19] Пейоративно – начин Демей да каже, че Хриза е невярна изкусителка.

  [20] Тук става ясно, че Мосхий не е истински син на Демей, а е осиновен. Бащинската обич, която Демей изпитва към него, не е породена от кръвното родство, а от прекрасния характер на младежа.

  [21] Изглежда Парменон довежда готвача да работи в къщата на Демей, затова готвачът му се гневи, че го е замесил в подобни неприятности.

  [22] Използваното прилагателно - δύσμορος, е с една форма за мъжки и женски род. Възможно е шегата в този стих да се основава точно на това – Хриза започва да окайва своята съдба, а Демей извърта жалбите й спрямо себе си.

  [23] Вероятно става дума за това, че Демей ще спре Хриза от това да развращава сина му.

  [24] Демей твърдо е решил да не опетнява репутацията на сина си, затова не желае да признае дори пред Хриза за подозренията си спрямо тях двамата.

  [25] За да го умилостиви, Хриза е готова да се съгласи с всяка негова дума – подсилване на комичния ефект.

  [26] Тук става ясно, че Хриза представя детето, което гледа, за подхвърлено.

  [27] Хриза не знае за подозренията на Демей и затова не разбира причините за внезапната промяна в настроението му.

  [28] Е. Капс, стр. 261.

  [29] Заради наситеността на следващите сцени репликите на актьорите са в хореи.

  [30] След като казва на Никерат, че дъщеря му е майката на подхвърленото дете, което е отглеждано в дома му, очевидно Демей се опитва да успокои приятеля си, че нищо твърде страшно не е станало.

  [31] Относно връзката между Хриза и Мосхий или пък че е добре да каже на приятеля си, че детето всъщност е на неговата дъщеря.

  [32] Тъй като такива сцени не може да се показват пред публиката, Демей ни ги разказва.

  [33] Тази реплика ни показва, че Демей все още смята детето, което Хриза стиска и не дава на Никерат, за бебето на Мосхий и Плангон и на този етап все още не е разбрал, че самият той е баща му.

  [34] Самоотвержеността, с която Хриза брани бебето, ни навежда на мисълта, че то действително е нейна рожба.

  [35] Демей все още не е убеден, че трябва да разкрива, че синът му е отговорен за това Плангон да роди незаконното дете – Капс, стр. 265, бел. adlocum.

  [36] Дали Демей междувременно е разбрал от Мосхий, че Хриза е напълно невинна, или я прибра в къщата си, за да я спаси от Никерат, защото му е близка, не става много ясно. По-вероятно е първото предположение.

  [37] Никерат смята, че щом бебето е у него, всички, замесени в заговора, и най-вече жените, които изпървом са го създали, ще са принудени да кажат истината.

  [38] Тук става ясно, че Хриза е свободно-родена, а не робиня.

  [39] Демей вика за помощ към публиката.

  [40] На този етап Никерат все още не знае, че Мосхий е баща на детето на Плангон. Вероятно става дума за това, че те двамата са разговаряли за причината за свадата между Хриза и Демей и Мосхий го е излъгал.

  [41] Демей се опитва да успокои Никерат, че въпреки срама на Плангон, Мосхий все пак ще се ожени за нея – много комичен ефект, при положение, че именно Мосхий е виновен за цялата тази ситуация.

  [42] Именно споменаването на този известен παράσειτος ни позволява да датираме комедията относително точно – към 310г. пр. Хр.

  [43] Името на този храненик ни е известно само от този пасаж. Възможно е той да е същият, на когото е кръстена комедията „Андрокъл“ на Софил – Капс, стр. 271, бел. adlocum.

  [44] Обичайно било за някои суетни атински граждани да боядисват косата си – Капс, стр. 272, бел. adlocum.

  [45] Демей съветва Никерат да извърши необходимите жертвоприношения за сватбата.

  [46] Този стих би могъл да ни бъде от ползва в твърдението, че първоначалната пречка пред любовта на Мосхий и Плангон е бедността на семейството на Никерат. Тук думите на Демей могат да се разбират в следния смисъл: въпреки, че са бедни, Никерат и семейството му са благословени с божественото благоволение.

  [47] Всичко, за което Никерат се погрижи, ще е толкова изкусно, колкото и творбите на прочутия скулптор.