Glossary

Аписпотърси къде се среща?

Ἆπις, ιδος, ὁ