Glossary

Атропоспотърси къде се среща?

Ἄτροπος, ἡ