Glossary

Гнифонпотърси къде се среща?

Γνίφων, ωνος, ὁ