Glossary

Гобареспотърси къде се среща?

Γωβάρης, ου, ὁ