Glossary

Демостенпотърси къде се среща?

Δημοσθένης, ου, ὁ