Glossary

Клотопотърси къде се среща?

Κλωθώ, οῦς, ἡ