Glossary

Мегилпотърси къде се среща?

Μέγιλλος, ὁ