Glossary

Одисейпотърси къде се среща?

Ὀδυσσεύς, -έως, ὁ (стгр.)
Ulixes, -is, m. (лат.)
Ulysses/Odysseus (англ.)
Odysseus (нем.)
Ulysse (фр.)
Одиссей (рус.)