Glossary

Солонпотърси къде се среща?

Σόλων, ώνος, ὁ