Glossary

Фидийпотърси къде се среща?

Φειδίας, ου, ὁ