Glossary

Афродитапотърси къде се среща?

Ὰφροδίτη / Ὰφροδίτα, ἡ

See also: Афродит, Афродито