Glossary

Стрепсиадпотърси къде се среща?

Στρεψιάδης, ου, ὁ

See also: Стрепсияд