Glossary

Лайпотърси къде се среща?

Λάϊος, Λαΐου, ὁ