Glossary

акропол (р.) *потърси къде се среща?

ἀκρόπολις, -εως, ἡ
arx, arcis, f. (лат.)
acropolis (англ.)
Akropolis (нем.)
acropole (фр.)
акрополь (рус.)