Glossary

Алкифрон (авт.) *потърси къде се среща?

Ἀλκίφρων, ονος, ὁ (стгр.)
[Alciphron, -ŏnis, m.] (лат.)
Alciphron (англ.)
Alkiphron (нем.)
Alciphron (фр.)
Алкифрон (рус.)