Glossary

Хипократпотърси къде се среща?

Ἱπποκράτης, -ους, ὁ (стгр.)
Hippocrătes, -is, m. (лат.)
Hippocrates (англ.)
Hippokrates (нем.)
Hippocrate (фр.)
Гиппократ (рус.)