Glossary

пайдея (р.)потърси къде се среща?

παιδεία, ἡ (стгр.)
(cultūra, -ae, f.) (лат.)
paideia (англ.)
Paideia (нем.)
paideia (фр.)
пайде(й)я (рус.)