Glossary

Марцианополпотърси къде се среща?

Μαρκιανόπολις, -εως, ἡ (стгр.)
Marcianopolis, -is, f. (лат.)
Marcianople, Marcianopolis (англ.)
Marcianopel, Markianopolis (нем.)
Marcianople, Marcianopolis (фр.)
Марцианополь, Маркианополь (рус.)