Glossary

Елидапотърси къде се среща?

Ἦλις, -ιδος, ἡ
Ēlis, -ĭdis, f. (лат.)
Elis (англ.)
Elis (нем.)
Élide (фр.)
Элида (рус.)