Glossary

Сфинкспотърси къде се среща?

Σφίγξ, Σφιγγός, ἡ