Glossary

Менойкейпотърси къде се среща?

Μενοικεύς, έως, ὁ