Glossary

Панпотърси къде се среща?

Πάν, Πανός, ὁ