Glossary

Атинапотърси къде се среща?

Ἀθηνᾶ/ Ἀθηναία/ Ἀθαναία, ἡ (богиня)