Glossary

Ареспотърси къде се среща?

Ἄρης, εως, ὁ
англ. Ares