Glossary

Агенорпотърси къде се среща?

Ἀγήνωρ, ορος, ὁ