Glossary

Тирезийпотърси къде се среща?

Τειρεσίας, ου, ὁ