Glossary

Креонпотърси къде се среща?

Κρέων, οντος, ὁ