Glossary

Фокиспотърси къде се среща?

Φωκίς, ίδος, ἡ