Glossary

Абайпотърси къде се среща?

ἐς τὸν Ἀβαῖσι ναὸν