Glossary

Коринтпотърси къде се среща?

Κόρινθος, ἡ