Glossary

Парнаспотърси къде се среща?

Παρνασός, ὁ