Дигенис Акритас

Византийският епос "Дигенис Акритас" също вече е част от Колекция Архетип (изд. Фондация за българска литература, 2008, с подкрепата на Програма Култура (2007-2013), прев. Борис Вунчев, ред. Драгомира Вълчева, Мирена Славова, худ. ред. Тамара Кръстева, Елени Церовска, ISBN 978-954-677-049-3, 173 с., цена 8 лв.