Дигитален Пловдив

На 23-24 октомври 2009 г. в Пловдив се проведе организираната много добре от Филологическия факултет на ПУ работна среща "Информационните технологии в хуманитаристиката. Създатели и потребители на електронни ресурси". На нея проектът "Тезей" бе представен от Невена Панова ("В реалния и виртуален лабиринт на транскрипциите на старогръцките имена на български") и Доротея Табакова ("Виртуални места за дебат по проблемите на превода от класически езици"). От Йоана Сиракова и Димитър Илиев бяха представени и другите дигитални проекти на Катедрата по класическа филология в СУ, съответно "Ромулус Булгарикус" и "Теламон". На срещата като цяло бяха дискутирани разнообразни, и по-теоретични, и по-технически аспекти на създаването и функционирането на различни електронни ресурси в българската хуманитарна среда, а заключенията, дори и невинаги сигурни и категорични, се надяваме, ще бъдат от полза за по-нататъшното разработването и на Тезеевия лабиринт.

Пълна програма на работната среща вж. ТУК<