Второ издание на "Федър" на български

В края на 2007 г. издателство "Планета 3", в своята поредица "Антична философия," публикува второто, преработено издание на Платоновия диалог "Федър" в превод на Богдан Богданов.

Първото издание на този превод е от 1982 г. и е част от т. 2 на Платон. Диалози, изд. "Наука и изкуство". Прочетете< уводната студия към преведения диалог и други материали за книгата на сайта на проф. Богданов.