Ново издание на Аристотел

Наскоро излезе 1.1 том от 6-томната поредица на издателство "Захарий Стоянов", представяща двуезично Аристотеловите съчинения. Първата част на първи том ("Органон") включва "Категории", "За тълкуването" и "Първа аналитика" в нов, подобрен превод на Иван Христов (ISBN: 978-954-739-907-5; цена: 25 лв., 598 с.). Пожелаваме успех и с интерес очакваме следващите томове от изданието, което явно ще обединява изцяло нови и преработени по-стари преводи, дело на различни преводачи, и така ще бъде ценен принос към корпуса и моделите на българската преводна рецепция от старогръцки.